Prekes supakuojame ir išsiunčiame per 24 valandas nuo apmokėjimo (išskyrus savaitgalius ir šventines dienas)!

Kortų Žaidimo Melagis Taisyklės: Kaip Žaisti Melagį?

Žaidžiant kortų žaidimą Melagis, svarbu mokėti skirti kortų spalvas (♠ - vynai, ♣ - kryžiai, ♦ - būgnai, ♥ - širdys). Jeigu kaladė susideda iš daugiau kaip 52 kortų (53, 54 ar 55), joje yra kelios, nepažymėtos nė vienu iš šių simbolių (arba gali būti pažymėtos keliais iškart), šios kortos,  vadinamos džokeriais. Dažnai ant šių kortų būna užrašas „Joker“ arba džokerio (juokdario) atvaizdas.

 

Kortų žaidimui „Melagiui“ žaisti tinka kiekviena kaladė, nežiūrint, ar joje 24, ar 55 kortos. Gali žaisti du ir daugiau žaidėjų. Žaidžia kiekvienas sau, rezultatai fiksuojami kiekvienam žaidėjui atskirai (tokie žaidimai vadinami individualiais). 

Paprastai išdalijama visa kaladė, paeiliui duodant kiekvienam po vieną, dvi ar tris kortas. Iš anksto žinant kortų skaičių kaladėje, apskaičiuojama, po kiek kortų turi tekti kiekvienam žaidėjui, kad visi turėtų maždaug po lygiai. Nieko tokio, jeigu kuriam nors teks viena korta daugiau ar mažiau. Kortų skaičius ypatingos reikšmės kortų žaidime "Melagis" neturi.

Kortų Žaidimo Melagis Taisyklės: padalijus kortas, žaidėjai jas susitvarko pagal save. Susitarus, kuris bus pirmasis, jis deda stalo viduryje vieną užverstą kortą (nugarėle į viršų) ir balsu skelbia jos spalvą, pvz., sako „Būgnai!“. Tiesa, ši korta nebūtinai privalo būti būgnų spalvos – juk ir žaidimas vadinamas „Melagiu“, bet žaidėjas, net ir dėdamas melagingai, jokiu būdu neturi pasirodyti meluojąs.

Kiti žaidėjai iš eilės pagal laikrodžio rodyklę taip pat deda po vieną užverstą kortą ant jau padėtosios, balsu skelbdami tą pačią spalvą, šiuo atveju taip pat sakydami „Būgnai!“. Apėjus ratui, vėl deda pirmasis ir t. t.

Bet kuriuo kortų žaidimo "Melagis" momentu bet kuris žaidėjas turi teisę (bet neprivalo!) atversti paskutinę ką tik padėtą kortą, t. y. patikrinti, ar ją padėjęs žaidėjas nemelavo. Jeigu atverstoji korta atitinka skelbtą spalvą, kortą atvertęs žaidėjas privalo pasiimti visas tuo momentu gulinčias ant stalo kortas. Atėjus eilei, jis laisvai disponuoja paimtomis kortomis, t. y. bet kurią gali panaudoti savo nuožiūra. 

Jeigu atverstosios kortos spalva neatitinka skelbtosios, visas tuo momentu ant stalo gulinčias kortas privalo paimti į ranką neteisingai padėjęs žaidėjas, t. y. sugautas meluojant.

Dažniausiai susitariama, kad atversti kortą gali tik tas žaidėjas, kurio eilė daryti ėjimą, t. y. jis gali pasirinkti, ar atversti kortą, ar dėti pačiam.

Bet kuriuo atveju atvertus kortą, visos kortos nuo stalo paimamos. Bet kortų žaidimas "Melagis" tuo nesibaigia ir vyksta toliau ta pačia tvarka. Dabar žaidėjas, kuris sėdi kortas paėmusiojo kairėje, vėl deda ant stalo vieną užverstą kortą. Jis savo nuožiūra gali skelbti tą pačią arba kitą spalvą. 

Kiekvieno kortų žaidimo "Melagis" žaidėjo tikslas – kuo greičiau atsikratyti turimų kortų, padedant jas ant stalo. Vienu ėjimu galima dėti tik vieną kortą, ir visiems reikia atidžiai stebėti, kad kuris nors nedėtų iškart kelių kortų. Žaidėjas, sugautas taip apgaudinėjant, privalo tučtuojau pasiimti visas tuo momentu gulinčias ant stalo kortas!

Atėjus eilei daryti ėjimą, jo praleisti negalima net ir neturint reikiamos spalvos kortų. Reikia apsimesti turinčiu ir drąsiai dėti, nors ir neteisingai. Dažnai neprityrę žaidėjai, neturėdami reikiamos spalvos, patys skuba atversti varžovo padėtą kortą, tikėdamiesi sugauti šį meluojant. Bet gudresni paprastai jaučia, kada priešininkas gali neturėti reikiamos spalvos kortų, ir lengvai sugauna meluojantįjį arba patys stengiasi dėti teisingai, kad anas atvertęs būtų priverstas pats paimti kortas.

Aišku, meluoti yra rizikinga, bet taip pat rizikinga atversti padėtąją kortą.

Jeigu naudojama kaladė su džokeriais, pastaruosius galima padėti vietoj bet kurios reikalingos spalvos kortos. Laikomasi taisyklės, kad tas, kuris padėjo džokerį, nemeluoja. Tad tikslinga džokerius pasilaikyti žaidimo pabaigai. Tai labai padidina galimybę laimėti padalijimą.

Pagal kortų žaidimo "Melagis" taisykles, kai kuris nors žaidėjas padeda ant stalo paskutinę savo kortą, jis išeina iš žaidimo, sakoma – iškrenta. Toliau žaidžia tik likusieji. Tad verta atversti paskutinę žaidėjo kortą, o gal kartais ji padėta neteisingai, ir žaidėjas negalės iškristi, būdamas priverstas paimti kortas į ranką? Prityrę kortų žaidimo "Melagis" žaidėjai stengiasi žaisti taip, kad paskutinė korta būtų reikiamos spalvos arba džokeris. Tuomet šią kortą atvertęs žaidėjas privalės pats paimti kortas.

Melagiu paskelbiamas žaidėjas, kuriam vienam lieka kortų rankoje, kai visi kiti jų jau neturi. Jis laikomas pralaimėjusiu, ir privalo dalinti kortas kitame padalijime. Vėl sumaišomos visos kortos. Pasilikti kortų naujam padalijimui žaidėjai neturi teisės.

Kortų žaidimo "Melagis" partija baigiama tuomet, kai kuris nors žaidėjas pralaimi septynis kartus (tiek raidžių yra žodyje „melagis“). Po kiekvieno padalijimo pralaimėjusiojo žaidėjo skiltyje užrašoma viena šio žodžio raidė, ir kai tik žodis baigiasi, septynis kartus pralaimėjęs žaidėjas paskelbiamas melagiu. Partijų skaičių galima sutarti iš anksto arba žaisti tol, kol nusibos.

Šiame žaidime, kaip ir daugelyje kitų, kiekvieno padalijimo rezultatai užrašomi. Yra žaidimų, kai žaidėjams nesvarbu, kiek kartų kas laimėjo ar pralaimėjo, bet priimta, kad paprastai rezultatai fiksuojami. Užrašomas žaidėjo vardas (dažniau – tik vardo pirmoji raidė), o apačioje stulpeliu rezultatas. Kaip galėtų atrodyti užrašai, sakykim, po septynių kortų žaidimo „Melagis“ padalijimų, pateikiame žemiau.


A

B

C

D

m

m

m

e

e

l

a


Žaidėjas A yra pralaimėjęs du kartus (jam užrašytos dvi raidės), žaidėjas B – vieną kartą, žaidėjas C – keturis, o žaidėjas D dar nėra pralaimėjęs nė karto.

Kai tik kuris nors žaidėjas surenka visą žodį „melagis“, braukiamas horizontalus brūkšnys, ir kitoje partijoje visiems pradedama rašyti iš naujo.

Panašiai rašomi rezultatai ir kituose kortų žaidimuose, tik dažniausiai tai būna ne raidės, o skaičiai. Paprastai rašoma kiekvienam žaidėjui ar komandai (porai) atskirai stulpeliu žemyn, rezultato didėjančia tvarka, kiekvieno naujo padalijimo rezultatą pridedant mintyse prie buvusio rezultato ir užrašant rezultatų sumą. Sužaidus partiją, braukiamas horizontalus brūkšnys, po kuriuo rašomi nauji rezultatai.

 

Teksto autorius: ALBINAS BORISEVIČIUS

Rašyti komentarą