Prekes supakuojame ir išsiunčiame per 24 valandas nuo apmokėjimo (išskyrus savaitgalius ir šventines dienas)!

Kortų Žaidimo Apgaudinėjimas Taisyklės: Kaip Žaisti Apgaudinėjimą?

Tai kiek sudėtingesnis „Melagio“ variantas, labai mėgstamas Vokietijoje. Kortų spalvos neturi jokios reikšmės.

Gali žaisti nuo dviejų iki aštuonių žaidėjų. Jei žaidžia du-penki, reikalinga 52 kortų kaladė, jei žaidėjų daugiau – dviguba 104 kortų (2x52). Galima žaisti ir kalade su džokeriais, kuriuos leidžiama naudoti vietoj bet kurios reikalingos kortos.

Išdalijama visa kaladė, o nesidalijanti iš žaidėjų skaičiaus liekana užverčiama stalo viduryje. Kiekvienas žaidėjas, pradedant Pirmuoju, paeiliui deda po vieną užverstą kortą ant jau padėtųjų (jei liekanos nėra – šiaip stalo vidury) ir balsu skelbia dedamos kortos pavadinimą, neminėdamas jos spalvos. Pirmas dedantysis skelbia „Tūzas!“, kitas iš eilės žaidėjas – „Dviakė!“, dar kitas – „Triakė!“ ir t. t. Po dešimtakės skelbimas valetas, toliau – dama, karalius, vėl tūzas, dviakė ir t. t. Jeigu žaidėjas neturi tokios kortos, kokią reikėtų dėti, jis deda bet kurią savo nuožiūra, bet skelbti privalo iš eilės pagal įprastinę rangų eilę, lyg dėtų teisingai. Kitaip tariant, neturėdamas reikalingos kortos, jis priverstas meluoti, bet turi apsimesti dedąs kortą teisingai. Praleisti ėjimo negalima. 

 

Bet kuriuo žaidimo momentu bet kuris žaidėjas turi teisę atversti ir visiems parodyti paskutinę ką tik padėtą kortą. Jeigu ši korta atitinka skelbtą, t. y. jei sumeluota nebuvo, kortą atvertęs žaidėjas privalo paimti į ranką visas tuo momentu gulinčias ant stalo kortas (jei buvo – ir nesidalijančią liekaną, padėtą žaidimo pradžioje). Jeigu korta padėta neteisingai, visas šias kortas privalo paimti sumelavęs žaidėjas. Po kiekvieno ėmimo žaidžiama vėl kaip iš pradžių. Kortas paėmęs žaidėjas pradeda tolesnį žaidimą – būtinai skelbdamas tūzą (net ir jo neturėdamas).

Atversti ir patikrinti galima tik vieną – paskutinę kortą.

Žaidėjas, kuris atsikrato visų kortų, iš žaidimo iškrenta, o padalijimą pralaimi žaidėjas, kuriam vienam lieka kortų. Jis skelbiamas „apgaviku“ ir dalija kortas iš naujo. Padalijimų skaičius nereglamentuojamas.

 

Teksto autorius: ALBINAS BORISEVIČIUS

Rašyti komentarą

Norite paremti papildomai?

Kviečiame Vaikų Dienos Centrą ,,Akimirka" paremti papildomai:

Powered by Donation Pop