Prekes supakuojame ir išsiunčiame per 24 valandas nuo apmokėjimo (išskyrus savaitgalius ir šventines dienas)!

Kortų Žaidimo Asilas Taisyklės: Kaip Žaisti Asilą?

Senovinis, plačiai Lietuvoje paplitęs žaidimas. Reikalinga 24, 32 ar 36 kortų kaladė. Gali žaisti 3-5 žaidėjai. Išdalijama visa kaladė kiekvienam po lygiai.

Kortų žaidimo Asilas tikslas – surinkti keturias vienvardes kortas.

Išdalijus kortas, Pirmasis vieną, jo manymu, nereikalingą kortą duoda savo kairiajam varžovui. Korta dedama ant stalo užversta, kad kiti žaidėjai jos nepamatytų, ir pastumiama link žaidėjo, kuriam ji skirta. Sakoma – žaidėjas siunčia kortą. Paėmęs kortą, žaidėjas ją pažiūri ir, savo ruožtu, siunčia vieną kitam žaidėjui laikrodžio rodyklės kryptimi. Galima siųsti ir tą pačią, ką tik gautą kortą, jei, žaidėjo nuomone, ji jam nereikalinga.

Kai tik kuris nors žaidėjas surenka keturias vienvardes kortas – ketvertą, jis turi teisę bet kuriuo žaidimo momentu padėti savo laisvą ranką stalo viduryje delnu į apačią. Geriausia tai daryti staigiu judesiu. Sakoma – žaidėjas meta ranką. Tuomet visi likusieji žaidėjai taip pat meta savo rankas ant jo rankos. Žaidėjas, kurio ranka atsiduria pačiame viršuje, t. y. kuris meta paskutinis, pralaimi tašką, sakoma – lieka „asilu“. Tokiam žaidėjui ant popieriaus lapo rašoma viena žodžio „asilas“ raidė: pralaimėjusiajam pirmą kartą – raidė a, antrą kartą – raidė s ir t. t., kol kuris nors žaidėjas pralaimi iš viso šešis kartus ir surenka visą žodį „asilas“.

Ranką neprivaloma mesti iškart surinkus ketvertą. Galima tai padaryti ir vėliau bet kuriuo momentu. Suprantama, niekas nenori likti „asilu“, tad reikia labai atidžiai stebėti varžovų judesius, norint laiku suspėti mesti ranką ir nelikti paskutiniuoju.

Kai rankos jau mestos, ir užrašyta raidė pralaimėjusiajam metimą žaidėjui, tas žaidėjas, kuris surinko ketvertą, jį išardo ir po vieną ketverto kortą atiduoda kiekvienam varžovui. Žaidžiant keturiese, jam lieka viena šio ketverto korta, o žaidžiant trise – dvi. Kortų spalva jokios reikšmės neturi. Išdalijus kortas, žaidimas tęsiamas nuo tos vietos, kur jis sustojo.

Kol neužrašyta raidė ir neišdalintos ketverto kortos, nė vienam žaidėjui, turinčiam kitą ketvertą, mesti rankos negalima.

Negalima daryti kitus žaidėjus provokuojančių judesių, be reikalo kilnoti rankų, kadangi visų dėmesys įtemptas, ir gali visi mesti rankas, nors niekas neturi ketverto. Už tokio rankų metimo išprovokavimą žaidėjui užrašoma viena raidė kaip bauda.

Galimas ir antrasis žaidimo variantas, dėl kurio reikia susitarti iš anksto. Čia ranką mesti žaidėjas gali tik po to, kai jis ką tik pasiuntė kortą varžovui, bet kol ta korta dar guli ant stalo, ir varžovas, kuriam ji skirta, kortos dar nepalietė. Iš principo šis variantas yra teisingesnis, kadangi kortą imantis žaidėjas tuo momentu yra blogiausioje padėtyje, nes abi jo rankos užimtos.

Kai kuris nors žaidėjas surenka visą žodį „asilas“, žaidimas pradedamas iš naujo, visų žaidėjų iki tol gautos raidės anuliuojamos.

Pralaimi tas žaidėjas, kuris lieka „asilu“ dažniausiai.

 

Teksto autorius: ALBINAS BORISEVIČIUS

Rašyti komentarą

Norite paremti papildomai?

Kviečiame Vaikų Dienos Centrą ,,Akimirka" paremti papildomai:

Powered by Donation Pop