Prekes supakuojame ir išsiunčiame per 24 valandas nuo apmokėjimo (išskyrus savaitgalius ir šventines dienas)!

Kortų Žaidimo Juokdarys Taisyklės: Kaip Žaisti Juokdarį?

Kortų žaidimas Juokdarys paprastai žaidžiamas labai įvairiai. Siūlome vieną variantą, bet žaidžiant galima sugalvoti ir kitokių taisyklių.

Žaidžiama 24, 32 ar 36 kortų kalade. Žaidėjų skaičius neribojamas, bet geriausia, kai jų yra bent trys.

Išdalijama visa kaladė žaidėjams maždaug po lygiai. Nieko tokio, jeigu kuris nors gauna viena korta daugiau ar mažiau. Žaidėjai kortas laiko rankose užverstas. Atėjus eilei, atverčia viršutinę savo kortą ir padeda ant stalo. Priklausomai nuo to, kokia yra atverstoji korta, žaidėjai privalo kuo greičiau sureaguoti ir atlikti tam tikrą veiksmą, paprastai sukeliantį daug juoko, nes beskubėdami žaidėjai dažnai suklysta:

  1. a) atvertus tūzą, visi privalo mesti ant stalo savo laisvą ranką;
  2. b) atvertus karalių, visi privalo sušukti „Pardon, madam!“;
  3. c) atvertus damą, visi privalo sušukti „Bonžur, mesje!“;
  4. d) atvertus valetą, visi privalo atiduoti pagarbą, t. y. pridėti prie savo smilkinio ranką, ištiestu į apačią delnu;
  5. e) atvertus dešimtakę, visi privalo čiupti dešine ranka už savo dešinės ausies (arba kaire – už kairės);
  6. f) atvertus devynakę, visi privalo čiupti ranka už savo priešingos ausies – dešine už kairės ir atvirkščiai;
  7. g) atvertus aštuonakę, visi privalo čiupti sau už plaukų;
  8. h) atvertus septynakę, visi privalo čiupti sau už nosies;
  9. i) atvertus šešakę, visi privalo čiupti sau už smakro.

Suprantama, jeigu žaidžiama kalade, kurioje nėra visų išvardintų kortų, atitinkamai veiksmai neatliekami.

Žaidėjas, kuris paskutinis atlieka privalomą veiksmą teisingai, dideliam varžovų džiaugsmui pralaimi ir privalo paimti atverstąją kortą nuo stalo bei padėti ją nugarėle į viršų savo kortų apačioje.

Jeigu iškyla ginčas, kuris žaidėjas paskutinis atliko veiksmą, lemia daugumos nuomonė, arba laikoma, kad nepralaimėjo niekas. Žaidėjas pasiima kortą atgal, padeda ją savo kortų apačioje, ir ėjimą daro kitas žaidėjas.

Kai kuris nors netenka visų savo kortų, iš tolesnio žaidimo iškrenta, o kiti žaidžia, kol kortų lieka tik vienam žaidėjui. Jis pralaimi padalijimą ir skelbiamas juokdariu. Iš anksto susitariama, kiek bus žaidžiama, arba žaidžiama, kol pabosta.

Įvairiose kompanijose gali būti sakomi kitokie žodžiai ar atliekami kitokie veiksmai, pvz., atvertus karalių, sakoma „Mis!“, o atvertus damą – „Madam!“ ir pan.

 

Teksto autorius: ALBINAS BORISEVIČIUS

Rašyti komentarą