Prekes supakuojame ir išsiunčiame per 24 valandas nuo apmokėjimo (išskyrus savaitgalius ir šventines dienas)!

Kortų Žaidimų Kvartetai ir Konkretumas Taisyklės: Kaip Žaisti Kvartetus ir Konkretumą?

Šis kortų žaidimas labai dinamiškas, lavina žaidėjų atmintį, pastabumą, loginį mąstymą. Gali žaisti 3-6 žaidėjai 32 kortų kalade.

Išdalijamos visos kortos kiekvienam po lygiai. Jeigu kuriam nors tenka mažiau kortų, šis skirtumas kompensuojamas kituose padalijimuose, kai dalija kitas žaidėjas.

Žaidimo tikslas – surinkti vadinamuosius ketvertus, kuriuos sudaro keturios vienvardės kortos: keturi tūzai, keturios dešimtakės ir t. t. Jeigu padalijus kortas ar žaidimo metu kuris nors žaidėjas gauna ar sukomplektuoja ketvertą, parodo jį kitiems žaidėjams ir padeda ant stalo šalia savęs.

Žaidimą pradeda Pirmasis. Jis kreipiasi į bet kurį varžovą, prašydamas kurios nors kortos, pvz., „Prašau man duoti damą!“ (karalių, devynakę ir pan.). Jeigu žaidėjas, į kurį kreipiamasi, turi prašomą kortą, privalo ją atiduoti prašančiajam. Korta duodama atversta taip, kad kiti žaidėjai ją matytų. Jeigu prašantis žaidėjas gauna kortą, turi teisę prašyti dar – arba iš to paties žaidėjo, arba, savo nuožiūra, iš kito. Jei vėl gauna kortą, prašo toliau tol, kol pagaliau kuris nors žaidėjas neturi prašomos kortos ir nieko neduoda. Prašyti galima tik tokios kortos, kuriai vienvardę prašantysis turi rankoje. Negalima prašyti tokios, kuriai vienvardės žaidėjas neturi. Už neteisėtos kortos prašymą, kas paprastai labai greitai paaiškėja žaidžiant, žaidėjas gauna baudos tašką. Toliau prašyti gali tas žaidėjas, kuris neturėjo ką tik prašytos kortos. 

Žaidėjai turi atidžiai sekti, kas, kokių kortų ir iš ko prašo.

Taip žaidžiama, kol žaidėjai sukomplektuoja visus aštuonis kvartetus. Už kiekvieną kvartetą skiriama po vieną tašką. Pagal išankstinį susitarimą žaidžiamas padalijimų skaičius, kuris yra lygus arba kartotinis žaidėjų skaičiui. Partiją laimi tas, kuris surenka daugiausia taškų už surinktus kvartetus.

Ir šiam kortų žaidimui gaminamos specialios kortos. Jos dažniausiai taip pat būna su įvairiais vaikiškais piešiniais, suskirstytais ketvertais pagal giminingas temas. Kortos turi skaitmeninę numeraciją. Kaladėje yra keturios kortos, pažymėtos pirmu numeriu, keturios antru ir t. t. iki aštuonių. Dažnai numeracija būna skaitmeninė-raidinė: 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C ir t. t. 

 

Ir tuomet žaidėjai prašo atitinkamai: „Prašau duoti ketvertą!“ (trejetą, vienetą ir pan.).

Taip pat žinomos kortų kaladės, kuriose yra ne po keturias, o po penkias ar net šešias giminingas kortas. Tuomet žaidėjai komplektuoja penketus ar šešetus. Žaidimai taip ir vadinami – „Kvintetai“ ar „Sekstetai“.

 

Kortų Žaidimo Konkretumas Taisyklės: Kaip Žaisti Konkretumą?

 

Pasunkintas „Kvartetų“ variantas. Žaidėjai prašo konkrečiai: „Prašau duoti vynų damą!“, „Prašau duoti kortą su numeriu 6D!“ ir t. t.

Suprantama, šiuo atveju žaidimas daug sudėtingesnis ir reikalauja daugiau dėmesio.

 

Teksto autorius: ALBINAS BORISEVIČIUS

Rašyti komentarą

Norite paremti papildomai?

Kviečiame Vaikų Dienos Centrą ,,Akimirka" paremti papildomai:

Powered by Donation Pop