Prekes supakuojame ir išsiunčiame per 24 valandas nuo apmokėjimo (išskyrus savaitgalius ir šventines dienas)!

Kortų Žaidimo Pašėlęs Velnias Taisyklės: Kaip Žaisti Pašėlusį Velnią?

Šis kortų žaidimas buvo ypač mėgstamas prieš Antrąjį pasaulinį karą Vokietijoje.

Kortų žaidimas Pašėlęs Velnias reikalauja atidumo ir greitos žaidėjų reakcijos.

Žaidžiama 52 kortų kalade. Žaidėjų – nuo trijų iki aštuonių.

Dalijantysis padeda ant stalo vieną šalia kitos 13 užverstų ir 4 atverstas kortas, likusias išdalija žaidėjams po lygiai. Jeigu lieka kortų, kurių po lygiai visiems neužtenka, jos taip pat atverčiamos ant stalo. Atverstosios kortos vadinamos stalo kortomis.

Pagal dalijančiojo komandą „Pradedam!“ visi, kurie turi tūzus, deda juos atverstus šalia kitų kortų ant stalo ir po to visi – kas greičiau – ant tų tūzų deda kortas žemėjančia (sekvencine) tvarka: karalius, damas, valetus, dešimtakes ir t. t. iki dviakių. Ant raudonų tūzų dedamos raudonos kortos, ant juodų – juodos, bet nebūtina dėti tiksliai pagal spalvą, pvz., ant T galima dėti K arba K, ant V galima dėti 10 arba 10 ir pan. Taip kortos dedamos į keturias vadinamąsias tūzų krūveles.

Jeigu tūzas yra tarp nesidalijančios liekanos kortų, jis pridedamas prie kitų tūzų (kas pirmas suspėja sugriebti), ir tuoj pat atverčiama viena iš užverstųjų kortų. Jei tūzas randamas atverčiant kortą, ant jo čia pat galima dėti atitinkamos spalvos karalių ir t. t. ir kartu atversti dar vieną kortą. Atverstas kortas bet kuriuo momentu galima padėti ant tūzų, kai jos kur nors tinka pagal sekvencijos taisyklę. Kiekvieną kartą žaidėjas, kuris panaudoja stalo kortą, privalo tuoj pat atversti kurią nors užverstą kortą.

Kortas reikia dėti kiek galima greičiau, stengiantis aplenkti varžovus, ir kuo greičiau padėti ant stalo visas turimas rankoje kortas. Negalima dėti vienu metu dviejų kortų vienoje vietoje. Pavėlavęs žaidėjas privalo savo kortą atsiimti.

Žaidimas baigiamas trim atvejais:

  1. Kai kuris nors žaidėjas padeda visas kortas iš rankos. Jis iškart šaukia „Stop“. Daugiau kortų dėti niekas neturi teisės, ir privalo jas atsiimti, jei padeda žaidimo įkaršty. Baigęs kortas žaidėjas gauna tokio dydžio taškų premiją, kiek kortų rankose lieka kitiems žaidėjams iš viso, o kiekvienam skiriama tiek baudos taškų, kiek kuriam kortų liko. Žaidžiant iš pinigų, kiekvienas užmoka laimėjusiajam pagal likusių kortų kiekį.
  2. Kai kuris nors žaidėjas atverčia paskutinę – tryliktąją užverstą kortą ir negali padėti jos nė į vieną tūzų krūvelę. Jeigu padėti gali, padeda, ir žaidimas tęsiamas toliau. Jeigu padėti negali, taip pat šaukia „Stop!“. Šiuo atveju likusieji gauna po 10 baudos taškų, o tą kortą atvertusio žaidėjo premija – visų šių baudos taškų suma. Be to, žaidėjai, kurie turi rankose mažiau kortų už paskutinę kortą atvertusįjį žaidėją, gauna tiek premijinių taškų, koks yra skirtumas tarp jų turimų kortų (atitinkamai padalijimą laimėjęs žaidėjas gauna tiek pat baudos taškų).  Pvz., žaidėjas A atvertė paskutinę kortą, ir jam dar liko rankoje trys, žaidėjui B – dvi, žaidėjui C – šešios, žaidėjui D – viena korta. 

Žaidėjas A gauna: 30 taškų už baigimą, nes kiti trys žaidėjai gavo po 10 baudos taškų; vieną baudos tašką, kadangi žaidėjas B turi viena korta mažiau, ir dar du baudos taškus, nes dviem kortom mažiau turi žaidėjas D, tad tris baudos taškus, o iš viso 27 premijinius taškus (30 – 1 – 2 = 27).

Žaidėjas B gauna: 10 baudos taškų, nes pralaimėjo padalijimą (paskutinę kortą atvertė ne jis, o žaidėjas A), ir vieną premijinį tašką, nes turi viena korta mažiau už laimėjusįjį, tad iš viso 9 baudos taškus (- 10 + 1 = – 9).

Panašiai suskaičiuojami ir kitų žaidėjų taškai: C gauna 10 baudos taškų (jam premija nepriklauso, nes turi daugiau kortų už padalijimą laimėjusį žaidėją), o D gauna 8 baudos taškus (- 10 + 2 = – 8).

Matome, kad pralaimėjusiųjų žaidėjų baudos taškų suma lygi laimėjusiojo taškų sumai (- 9 – 10 – 8 = – 27).

  1. Kai nė vienas žaidėjas jau negali padėti pagal taisykles nė vienos kortos į tūzų krūveles. Šiuo atveju laimi tas žaidėjas, kuris turi rankoje mažiausiai kortų. Jo laimėjimas apskaičiuojamas pagal likusių kortų kitų žaidėjų rankose kiekį.

Sakykim, žaidėjui A liko 1 korta, žaidėjui B – 1, C – 3, D – 2, E – 3. Tad A laimi po 2 taškus iš žaidėjų C bei E ir 1 tašką iš D, iš viso 5 taškus.

Užrašymo pavyzdžiai:

pirmuoju atveju:

antruoju atveju:

A

B

C

D

A

B

C

D

E

27

-9

-10

-8

5

0

-2

-1

-2


Padalijimų skaičius nereglamentuojamas. Žaidimo trukmę nustato patys žaidėjai.Teksto autorius: ALBINAS BORISEVIČIUS

Rašyti komentarą

Norite paremti papildomai?

Kviečiame Vaikų Dienos Centrą ,,Akimirka" paremti papildomai:

Powered by Donation Pop