Prekes supakuojame ir išsiunčiame per 24 valandas nuo apmokėjimo (išskyrus savaitgalius ir šventines dienas)!

Kortų Žaidimo Pradeda Devynakė Taisyklės: Kaip Žaisti Pradeda Devynakė?

„Pradeda devynakė“ priklauso grupei žaidimų, kuriuose reikia žinoti ir kortų pavadinimus, ir jų spalvas.

Gali žaisti 3-5 žaidėjai 32 ar 36 kortų kalade. Išdalijamos visos kortos maždaug po lygiai. Jeigu žaidžiamas padalijimų skaičius, lygus arba kartotinis žaidėjų skaičiui, visų žaidėjų galimybės laimėti partiją vienodos. 

Pradeda Pirmasis, dėdamas ant stalo atverstą bet kurią devynakę. Jeigu jis devynakių neturi, pradeda artimiausias jo varžovas iš kairės, kuris devynakę turi. Po jo kortą deda kitas iš eilės žaidėjas. Jis gali padėti taip pat kurią nors devynakę, jeigu turi, bet gali dėti kortą ir pagal kurią nors iš pateikiamų taisyklių. 

Žaidimo tikslas – kuo greičiau padėti visas kortas ant stalo pagal tokias taisykles:

  • Kortos dedamos viena šalia kitos į keturias eiles pagal spalvas; vienoje eilėje dedamos vynų kortos, kitoje – širdžių ir t. t.
  • Kortos dedamos vadinamąja sekvencine tvarka, t. y. pagal įprastinę jų rangų eilę. Šalia padėtos devynakės galima iš vienos pusės padėti aštuonakę, o iš kitos – dešimtakę. Šalia aštuonakės galima padėti tik septynakę, o šalia dešimtakės – tik valetą ir pan.
  • Kiekvienas žaidėjas, atėjus eilei, gali padėti tik vieną kortą. Jeigu tinkamos kortos neturi, praleidžia ėjimą. Bet jeigu gali padėti bent vieną kortą, praleisti ėjimo neturi teisės.
  • Pradėti kurios nors spalvos eilę galima tik devynake, o po to galima dėti bet kurią tos spalvos kortą, tinkančią pagal antrąją taisyklę.

Padalijimą laimi tas, kuris pirmas padeda visas kortas ant stalo. Pagal išankstinį susitarimą, jis laimi tiek taškų, kiek kortų liko kitiems žaidėjams. 

Kartais žaidžiama taip, kad vienam žaidėjui padėjus visas kortas, kiti tęsia toliau, kol kortų lieka tik vienam žaidėjui. Tokiais atvejais susitariama, kad žaidėjas, pirmasis padėjęs visas kortas, laimi, sakykim, du trečdalius banko, antrasis – vieną trečdalį. Kiti žaidėjai nelaimi nieko. 

Savaime aišku, galima sugalvoti ir kitokius žaidimo įvertinimo būdus.

Padalijimų skaičius nereglamentuojamas. Galima iš anksto susitarti, kiek bus žaidžiama.

 

Teksto autorius: ALBINAS BORISEVIČIUS

Rašyti komentarą

Norite paremti papildomai?

Kviečiame Vaikų Dienos Centrą ,,Akimirka" paremti papildomai:

Powered by Donation Pop