Prekes supakuojame ir išsiunčiame per 24 valandas nuo apmokėjimo (išskyrus savaitgalius ir šventines dienas)!

Kortų Žaidimo Rūkas Taisyklės: Kaip Žaisti Rūką?

Žaidimo autorius – K.-H. Kochas iš Vokietijos. Tai yra sudėtingesnis „Elgetos“ variantas. Gali žaisti 2-8 žaidėjai 52 kortų ar didesne kalade. Paprastai kiekvienam žaidėjui iš pradžių duodamos visos 13 vienos kurios nors spalvos kortos. Jeigu žaidėjų daugiau kaip keturi, imama dviguba kaladė. Kadangi dažnai dviejų kaladžių, sudarančių tokią dvigubą kaladę, kortų nugarėlės šiek tiek skiriasi, prieš kiekvieną padalijimą nesunku atrinkti kiekvienam žaidėjui reikalingas kortas.

Pagrindinė taisyklė – visi žaidėjai turi gauti vienodos vertės komplektus iš 13 kortų, kaip ir „Elgetoje“. Tad pradiniu momentu visų žaidėjų galimybės vienodos.

Žaidėjai paima kortas į rankas ir į kirčius deda jas savo nuožiūra. Bet prieš padėdami vieno kirčio kortas, pirmiausia šias kortas padeda ant stalo užverstas ir tik po to, kai jau visi nusprendžia, kurias kortas dėsią į kirtį, visi paeiliui, pradedant Pirmuoju, tas kortas atverčia. Kortų spalvos reikšmės neturi. Kirtis atitenka aukščiausios kortos savininkui. Tūzą nukirsti gali tik septynakė. Visos vienvardės kortos viena kitą anuliuoja. Jeigu kirtyje yra korta, vienu laipsniu žemesnė už tą, kuri lyg turėtų imti kirtį, šį kirtį ima laipsniu žemesnioji korta. Kirtį paėmęs žaidėjas užverčia kortas šalia savęs ant stalo ir pirmasis atverčia kortą kitam ėjimui, suprantama, kai jau visi būna pasiruošę vėl atversti kortas.

Už kiekvieną kirtį skiriamas vienas taškas. Iš anksto susitariama, kiek bus žaidžiama.

Kirtimo pavyzdžiai, kuriuose kortos surašytos ta eilės tvarka, kaip jos padėtos į kirtį:

a) 3, 9, 9, V, 4 – kirtį ima valetas (primename, jog kortų spalva jokio vaidmens nevaidina);

b) 5, K, D, 6, V – kirtį ima valetas, kadangi karalių permuša dama, kaip žemesnė vienu laipsniu, o valetas, savo ruožtu, permuša damą;

c) 7, 9, T, 5, T – kirtį ima devynakė, kadangi du tūzai vienas kitą panaikina:

d) K, 7, 6, K, K – kirtį ima šešakė, kadangi laipsniu žemesnė už septynakę, gi trys karaliai vienas kitą panaikina;

e) 2, T, 7, 7, 4 – pirmoji septynakė kerta tūzą, antroji panaikina pirmąją, ir kirtį ima keturakė (tūzas jau permuštas!);

f) 7, T, 7, 4; arba 5, 7, 7, T – abiem atvejais kirtį ima tūzas, kadangi septynakės panaikina viena kitą, o tūzo jos nebuvo permušę.

 

Teksto autorius: ALBINAS BORISEVIČIUS

Rašyti komentarą

Norite paremti papildomai?

Kviečiame Vaikų Dienos Centrą ,,Akimirka" paremti papildomai:

Powered by Donation Pop