Prekes supakuojame ir išsiunčiame per 24 valandas nuo apmokėjimo (išskyrus savaitgalius ir šventines dienas)!

Kortų Žaidimai

 • Kortų Žaidimo Eik Žuvauti Taisyklės: Kaip Žaisti Eik Žuvauti?

  Amerikietiškas „Kvartetų“ variantas. Žaidžiamas 52 kortų kalade dviese, trise, keturiese ar penkiese.

  Skirtingai nuo „Kvartetų“, galima prašyti ne vienos kortos, o kelių iškart: „Prašau duoti visus karalius!“ ir pan. Turintis prašomų kortų privalo jas duoti, ir prašantis vėl tęsia žaidimą. 

 • Kortų Žaidimų Kvartetai ir Konkretumas Taisyklės: Kaip Žaisti Kvartetus ir Konkretumą?

  Žaidimo tikslas – surinkti vadinamuosius ketvertus, kuriuos sudaro keturios vienvardės kortos: keturi tūzai, keturios dešimtakės ir t. t. Jeigu padalijus kortas ar žaidimo metu kuris nors žaidėjas gauna ar sukomplektuoja ketvertą, parodo jį kitiems žaidėjams ir padeda ant stalo šalia savęs.
 • Kortų Žaidimo Ragana Taisyklės: Kaip Žaisti Raganą?

  Vynų dama vadinama Ragana ir su jokia kita dama poros nesudaro. Ji lieka žaidime iki galo. Kažkuriuo momentu lieka dvi damos vienam žaidėjui, kuris ir laikomas pralaimėjusiu.

 • Kortų Žaidimo Juodasis Petras Taisyklės: Kaip Žaisti Juodąjį Petrą?

  Kitas kortų žaidimo Čigonas variantas, kuriam gaminamos specialios kortos su vaikiškais piešiniais ar sunumeruotos nuo 1 iki 12, nuo 1 iki 24.  Vienoje kaladėje yra po dvi vienodais numeriais kortas, sudarančias poras.

  Kaladėje yra dar viena korta su numeriu 13 ar 25 ir giminingos kortos neturinti. Toji korta vadinama Juoduoju Petru 

 • Kortų Žaidimo Čigonas Taisyklės: Kaip Žaisti Čigoną?

  Kortų žaidimas Čigonas įvairiose šalyse dar žinomas „Juodojo Petro“, „Žydo“ pavadinimais visur žaidžiamas beveik vienodai.

  Kaladė išdalijama maždaug visiems po lygiai. Žaidėjai, turintys rankoje vadinamąsias poras – dvi vienvardes panašių spalvų kortas, pvz., V bei V, 9 bei 9 ir pan. – parodo jas kitiems žaidėjams ir padeda ant stalo kiekvienas šalia savęs.

 • Kortų Žaidimo Tikiu - Netikiu Taisyklės: Kaip Žaisti Tikiu - Netikiu?

  Tai psichologinis žaidimas, ir visai nesvarbu, kokias kortas turi žaidėjai. Galima laimėti padalijimą, pradiniu momentu turint tiek vieną, tiek beveik visas kaladės kortas. Čia viską lemia nuojauta ir sugebėjimas pergudrauti varžovus.

  Pirmasis deda ant stalo vieną, dvi, tris ar keturias užverstas kortas ir balsu skelbia jų pavadinimą, pvz., „Trys devynakės!“, „Vienas tūzas!“ ir pan. Skelbti galima bet kurias kortas, vienintelė dėjimo sąlyga – skelbiamų ir dedamų kortų skaičius privalo sutapti. Dedamos kortos, aišku, neprivalo būti būtent tokios, kokios skelbiamos, žaidėjas gali, kaip ir kituose šio tipo žaidimuose, rizikuoti ir dėti visiškai kitokias kortas, negu skelbia.

  Kitas žaidėjas, kurio eilė daryti ėjimą, gali pasielgti trejopai...

 • Kortų Žaidimo Asilas Taisyklės: Kaip Žaisti Asilą?

  Senovinis, plačiai Lietuvoje paplitęs žaidimas. Reikalinga 24, 32 ar 36 kortų kaladė. Gali žaisti 3-5 žaidėjai. Išdalijama visa kaladė kiekvienam po lygiai.

  Žaidimo tikslas – surinkti keturias vienvardes kortas.  Kai tik kuris nors žaidėjas tai padaro, jis turi teisę bet kuriuo žaidimo momentu padėti savo laisvą ranką stalo viduryje delnu į apačią. Geriausia tai daryti staigiu judesiu. Sakoma – žaidėjas meta ranką. Tuomet visi likusieji žaidėjai taip pat meta savo rankas ant jo rankos. Žaidėjas, kurio ranka atsiduria pačiame viršuje, t. y. kuris meta paskutinis, pralaimi tašką, sakoma – lieka „asilu“.

 • Kortų Žaidimo Abejoju Taisyklės: Kaip Žaisti Abejoju?

  Kortų žaidimas Abejoju - Amerikiečių mėgstamas „Melagio“ variantas. Žaidėjai gali dėti ant stalo ne tik vieną, bet ir dvi, tris ar keturias kortas. Pirmas dedantysis privalo skelbti „Tūzai!“ (ar „Tūzas!“, jei deda vieną kortą), kitas žaidėjas – „Karaliai!“, po jo – „Damos!“ ir t. t. – žemėjančia tvarka.
 • Kortų Žaidimo Apgaudinėjimas Taisyklės: Kaip Žaisti Apgaudinėjimą?

  Tai kiek sudėtingesnis „Melagio“ variantas, labai mėgstamas Vokietijoje. Kortų spalvos neturi jokios reikšmės. Gali žaisti nuo dviejų iki aštuonių žaidėjų. Kiekvienas žaidėjas, pradedant Pirmuoju, paeiliui deda po vieną užverstą kortą ant jau padėtųjų ir balsu skelbia dedamos kortos pavadinimą, neminėdamas jos spalvos.
 • Kortų Žaidimo Rūkas Taisyklės: Kaip Žaisti Rūką?

  Žaidimo autorius – K.-H. Kochas iš Vokietijos. Tai yra sudėtingesnis „Elgetos“ variantas. Gali žaisti 2-8 žaidėjai 52 kortų ar didesne kalade. Paprastai kiekvienam žaidėjui iš pradžių duodamos visos 13 vienos kurios nors spalvos kortos. Jeigu žaidėjų daugiau kaip keturi, imama dviguba kaladė.

  Pagrindinė taisyklė – visi žaidėjai turi gauti vienodos vertės komplektus iš 13 kortų, kaip ir „Elgetoje“. Tad pradiniu momentu visų žaidėjų galimybės vienodos.

 • Kirtiniai Kortų Žaidimai

  Žaidžiant kortomis, dažnai sakoma „kirtis“, „kirsti“, „nukirstas“, „kertamoji galia“ ir pan. Kas gi tie kirčiai?

  Ko gero, didžioji kortų žaidimų dalis paremta kirčių ėmimu. Tokie žaidimai vadinami kirtiniais. Kirtiniai žaidimai yra dinamiškesni, sudėtingesni už kitus, juose ypač išryškėja kovos momentas, žaidėjo sugebėjimas pasirinkti teisingą taktiką. 

 • Kortų Žaidimo Burbulas Taisyklės: Kaip Žaisti Burbulą?

  Kirtinis žaidimas 32, 36 ar 52 kortų kalade trims-septyniems žaidėjams. Kuo daugiau žaidėjų, tuo didesnės reikia kaladės. Kozirių nėra. Kortų rangų...

Norite paremti papildomai?

Kviečiame Vaikų Dienos Centrą ,,Akimirka" paremti papildomai:

Powered by Donation Pop